Öka insikterna om er verksamhet

Samla in och kombinera data från flera system för mätbarhet och insikter

Behöver ni skapa mätbarhet och samla in data från flera system?

Med Power BI ges möjligheten att ordna data i enlighet med olika datadimensioner och parametrar. Med hjälp av sådana funktioner är det mycket lätt att upptäcka datatrender eller datamönster. Därigenom kunna analysera data och få insikter om verksamhet. För att lyckas bli ett mer datadrivet företag är det viktigt att besluten som tas baserade på analys och insikter sker ute i verksamheten. Med Power BI, som är en samarbetsplattform, dvs den är lätt att dela och tillgänglig för olika användare, är sannolikheten att lyckas större.
Lösningar & Plattformar

Rätt lösning för ökade insikter

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur det går till att införa nya processer och verktyg?

Härligt! Hör av dig till oss så berättar vi mer om processer och verktyg som vi tycker är viktiga. Samt hur vi säkerställer trygga projekt tillsammans med våra kunder.

Våra erbjudanden

Planera och effektivisera budgetarbetet

Behöver du ett verktyg för operativ och finansiell planering.

Förstå vad som driver er försäljning

Kombinera information från flera system för att få insikter i vad som driver er försäljning.

Arbeta mer datadrivet

Verksamhetsstyrning och uppföljning baserat på insamlade data och KPI:er

Öka insikterna om er verksamhet

Samla in och kombinera data från flera system för mätbarhet och insikter