Data Analytics & Business intelligence

Öka insikterna om er verksamhet. Samla in och kombinera data från flera system. Visualisera, analysera och få insikter som blir underlag för besluten framåt.

Behöver ni skapa mätbarhet och samla in data från flera system?

Med Power BI ges möjligheten att ordna data i enlighet med olika datadimensioner och parametrar. Med hjälp av sådana funktioner är det mycket lätt att upptäcka datatrender eller datamönster. Därigenom kunna analysera data och få insikter om verksamhet. För att lyckas bli ett mer datadrivet företag är det viktigt att besluten som tas baserade på analys och insikter sker ute i verksamheten. Med Power BI, som är en samarbetsplattform, dvs den är lätt att dela och tillgänglig för olika användare, är sannolikheten att lyckas större.
Kontakta oss

Vill du veta mer om hur det går till att införa nya processer och verktyg?

Härligt! Hör av dig till oss så berättar vi mer om processer och verktyg som vi tycker är viktiga. Samt hur vi säkerställer trygga projekt tillsammans med våra kunder.

Kunskapsbanken

Vad vi gör

Datadriven Budget & Prognos

Bli datadriven i ert arbete med budget och prognos. Processer och verktyg för att planera och effektivisera budgetarbetet i samarbete med verksamheten.

Marketing Analytics

Ökade insikter om vad som driver er försäljning. Få tillgång till visualiserade insikter baserat på data från olika datakällor.

Datadriven Organisation

Öka organisationens insikter om verksamheten genom tillgång och förståelse för data. Vi hjälper er organisation att ta nästa steg mot en datadriven organisation.

Data Analytics & Business intelligence

Öka insikterna om er verksamhet. Samla in och kombinera data från flera system för mätbarhet och insikter.