Microsoft Dynamics 365

Enkelt och starkt BI-verktyg för en datadriven organisation.

Skapa en överblick av hela verksamheten

Dynamics 365 består av flera olika moduler/delar så som stödjer: Försäljning, Ekonomi, Service, Handel och HR. Genom att koppla upp de olika delarna med Power BI kan data från er verksamhet bli nya insikter.

Nya insikter, KPI:er, om er verksamhet ger ett bättre beslutunderlag för framtida investeringar, visar på optimeringsmöjligheter av verksamheten och ger indikationer på kostnadsbesparingar.

Kontaktperson

Kontakta Claes om du vill veta mer om BI och Dynamics 365