Om AI-comply

Vill du vara säker på att din AI är laglig, etisk och ansvarsfull? Då behöver du AI-Comply, en innovativ tjänst som hjälper dig att bedöma och dokumentera dina AI-system enligt EU:s nya AI-förordning.

AI-Comply analyserar dina AI-system och klassificerar dem utifrån den risk de utgör för användare och samhälle. Sedan ger den dig tydliga rekommendationer om hur du kan minska riskerna och uppfylla de lagliga kraven.

AI-Comply hjälper dig också att skapa en transparent och spårbar dokumentation av dina AI-system, som du kan visa upp för myndigheter, kunder och intressenter.

Med AI-Comply kan du vara trygg med att din AI är i linje med EU:s värderingar och regler, och att du kan dra nytta av AI:s fulla potential utan att äventyra din trovärdighet eller konkurrenskraft.