Omvandla er data till insikter

Vi hjälper er att omvandla data till insikter och skapa en datadriven företagskultur.

Vårt erbjudande

Automatisera och förbättra ert beslutstöd – Business Intelligence

Öka insikterna om er verksamhet. Samla in och kombinera data från flera system för mätbarhet och insikter.

Ta steget mot en datadriven organisation

Öka organisationens insikter om verksamheten genom tillgång och förståelse för data. Vi hjälper er organisation att ta nästa steg mot en datadriven organisation.

Effektivisera ert budget- & prognosarbete

Bli datadriven i ert arbete med budget och prognos. Processer och verktyg för att planera och effektivisera budgetarbetet i samarbete med verksamheten.

Konsulttjänster

Vi har affärskonsulter, utvecklare och arkitekter som kan hjälpa er med integrationer, utveckling, strategier och förvaltning.

Support & Förvaltning

Två viktiga delar för en långsiktig och hållbar investering. Vi erbjuder support och förvaltning av era befintliga lösningar inom Microsoft BI-plattform.

MED ÖKAD DATAVOLYM ÖKAR KRAVET PÅ DATADRIVNA BESLUT

GreatStep hjälper företag att omvandla data till insikter om sin verksamhet och där igenom kunna ta steg mot att bli mer datadrivna.

Några av våra kunder

Guide

Förstå din verksamhet och ta datadrivna beslut

Alla företag kan bli mer datadrivna, även företag som anses vara ”mindre avancerade” i hur de genererar, analyserar och använder data i olika system och databaser. Den enorma utvecklingen av ny teknik och nya funktioner under de senaste åren, har gjort det möjligt även för små och medelstora företag att förvandlas till datadrivna företag. Men väldigt få företag lyckas ta steg mot att bli mer datadrivna.