Transparens och ansvar

Genom att samarbeta med oss får ni tillgång till expertis inom utveckling av strategier för att öka transparensen i era AI-system och säkerställa att ansvar tas vid eventuella fel eller diskriminering.


Utveckling av strategier för ökad transparens i era AI-system

Att utveckla strategier för ökad transparens i AI-system är en viktig del av att använda AI på ett ansvarsfullt och etiskt sätt. Det finns flera sätt att göra det, men några av de vanligaste är:

Att förklara syftet, funktionen och begränsningarna av AI-systemet för användarna och andra berörda parter. Detta kan göras genom att tillhandahålla tydlig och lättillgänglig information om hur AI-systemet fungerar, vilka data det använder, vilka resultat det ger, och vilka risker och fördelar det medför. Ett exempel på detta är att använda AI Fact Sheets, som är standardiserade dokument som beskriver AI-systemets egenskaper och prestanda.


Att involvera användarna och andra berörda parter i utvecklingen och utvärderingen av AI-systemet. Detta kan göras genom att samla in feedback, synpunkter och preferenser från dem som påverkas av AI-systemet, och anpassa AI-systemet efter deras behov och värderingar.

Ett exempel på detta är att använda co-design, som är en metod som involverar användarna i hela designprocessen.


Att övervaka och granska AI-systemets prestanda och effekter kontinuerligt. Detta kan göras genom att mäta och rapportera AI-systemets noggrannhet, rättvisa, säkerhet, pålitlighet, och andra relevanta aspekter. Det kan också innebära att använda audits, som är oberoende utredningar som kontrollerar AI-systemets överensstämmelse med lagar, regler, och etiska principer.

Säkerställa ansvar vid eventuella fel eller diskriminering i era AI-system

För att säkerställa att ansvar tas vid eventuella fel eller diskriminering i AI-systemet, är det viktigt att:

 

Att identifiera och tilldela roller och ansvarsområden för alla som är inblandade i AI-systemets livscykel, från design till drift till avveckling. Detta kan göras genom att skapa och följa AI governance frameworks, som är uppsättningar av regler, riktlinjer, och processer som styr hur AI-systemet utvecklas och används.

Att etablera och följa tydliga och rättvisa mekanismer för att hantera och lösa eventuella konflikter, klagomål, eller tvister som uppstår på grund av AI-systemet. Detta kan göras genom att tillhandahålla redress mechanisms, som är sätt för användarna och andra berörda parter att få upprättelse, kompensation, eller korrigering om de drabbas av negativa konsekvenser av AI-systemet.

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur vi kan stötta er organisation?

Härligt! Hör av dig till oss så berättar vi mer!

Vårt erbjudande

Automatisera och förbättra ert beslutstöd – Business Intelligence

Öka insikterna om er verksamhet. Samla in och kombinera data från flera system för mätbarhet och insikter.

Ta steget mot en datadriven organisation

Öka organisationens insikter om verksamheten genom tillgång och förståelse för data. Vi hjälper er organisation att ta nästa steg mot en datadriven organisation.

Effektivisera ert budget- & prognosarbete

Bli datadriven i ert arbete med budget och prognos. Processer och verktyg för att planera och effektivisera budgetarbetet i samarbete med verksamheten.

Konsulttjänster

Vi har affärskonsulter, utvecklare och arkitekter som kan hjälpa er med integrationer, utveckling, strategier och förvaltning.

Support & Förvaltning

Två viktiga delar för en långsiktig och hållbar investering. Vi erbjuder support och förvaltning av era befintliga lösningar inom Microsoft BI-plattform.