Riskbaserad klassificering av AI-system

Genom att samarbeta med oss får ni tillgång till expertis inom Riskbaserad klassificering av AI-system.

Identifiering av risknivåer och anpassning av era AI-system för att uppfylla lagkraven

Vårt mål är att göra det enkelt för ert företag att inte bara efterleva den nya AI-lagen utan också att ligga i framkant när det gäller etisk och ansvarsfull användning av AI.

Kontakta mig för att diskutera hur vi kan arbeta tillsammans för att säkerställa att ert företag är redo för framtiden.

Riskbaserad klassificering av AI-system

En riskbaserad klassificering av AI-system innebär att man bedömer vilken potentiell påverkan olika typer av AI-system har på individer, samhället och planeten. Det handlar om att identifiera vilka risker och möjligheter som AI-systemen medför, och vilka krav och regler som bör gälla för dem. 

Det finns flera ramverk och metoder som kan hjälpa till med detta, till exempel OECD Framework for Classifying AI Systems, AI Act: Risk Classification of AI Systems from a Practical Perspective, och Classifying AI Systems. 

Dessa ramverk och metoder använder sig av olika kriterier och indikatorer för att skilja mellan AI-system, såsom deras tekniska egenskaper, användningsområden, datakällor, påverkansgrad, och etiska aspekter. 

Genom att använda en riskbaserad klassificering av AI-system kan man utforma effektiva och ansvarsfulla AI-policys och regleringar.

Kontakta oss

Vill du veta mer om riskbaserad klassificering av AI-system, tveka inte att ta kontakt?

Härligt! Hör av dig till oss så kan du berätta mer om era behov för er organisation.

Vårt erbjudande

Automatisera och förbättra ert beslutstöd – Business Intelligence

Öka insikterna om er verksamhet. Samla in och kombinera data från flera system för mätbarhet och insikter.

Ta steget mot en datadriven organisation

Öka organisationens insikter om verksamheten genom tillgång och förståelse för data. Vi hjälper er organisation att ta nästa steg mot en datadriven organisation.

Effektivisera ert budget- & prognosarbete

Bli datadriven i ert arbete med budget och prognos. Processer och verktyg för att planera och effektivisera budgetarbetet i samarbete med verksamheten.

Konsulttjänster

Vi har affärskonsulter, utvecklare och arkitekter som kan hjälpa er med integrationer, utveckling, strategier och förvaltning.

Support & Förvaltning

Två viktiga delar för en långsiktig och hållbar investering. Vi erbjuder support och förvaltning av era befintliga lösningar inom Microsoft BI-plattform.