Planacy är en best-of-breed planeringsplattform som effektiviserar budget-, prognos- och planeringsprocesser. Plattformen är byggd för att hantera en komplex verklighet och är helt anpassningsbar för olika verksamheter, processer och behov. Denna unika flexibilitet och konfigurerbarhet gör Planacy till Skandinaviens mest kraftfulla planeringsverktyg.

Planacy

Planacy är ett svenskt SaaS-bolag som grundades år 2015. Företaget drivs av ett motiverat och passionerat team som utvecklar plattformen med visionen att bidra till mer framgångsrika företag genom att möjliggöra mer kontinuerliga, effektiva och värdeskapande planeringsprocesser.

Som partner till Planacy erbjuder GreatStep implementering, förvaltning och support för kunder till Planacy. GreatSteps Planacy-team har en bred kunskap om olika verksamheter och ekonomi för att hjälpa er igång med Planacy på bästa sätt.

Varför Planacy

Kraftfullt planeringsverktyg i molnet

Planacy är ett kraftfullt verktyg för operativ och finansiell planering. Plattformen är byggd för att hantera en komplex verklighet och för att kunna växa med ert företag. Därför är plattformen helt anpassningsbar för olika verksamheter, processer och behov. Denna unika flexibilitet och konfigurerbarhet gör Planacy till Skandinaviens mest kraftfulla planeringsverktyg.

Effektivisera och fördela budgetarbetet

Med användarvänligt gränssnitt och kraftfulla funktioner går det snabbt och enkelt att budgetera. Ni minskar tidskrävande manuell administration, slipper Excel och krångliga formler.

Automatisera prognoser

Att förbereda en prognos är ofta komplicerat och tidskrävande, men i Planacy krävs endast några få knapptryck för att sätta upp en ny prognos och fylla alla mallar med relevant utfallsdata.

Anpassningsbar för verksamhetsplanering

Planacy behöver inte användas för budget och prognos utan kan också hjälpa företag med deras unika verksamhetsplanering – en skräddarsydd, mer automatiserad och användarvänlig lösning.

Planacy med Microsoft Power BI

Datadrivna beslut med Microsoft Power BI integration

Microsoft Power BI kombinerar moderna interaktiva visualiseringar med inbyggda marknadsledande datafrågor och modellering. Med uppföljning, analys och rapportering i Power BI får ni tillsammans med Planacy en integrerad budget, prognos och planeringsprocess som bedrivs mer effektivt och med ett ökat värde för verksamheten.

Planacy Workshop

Bättre beslutunderlag

Inför ett beslut om ett införande av systemstöd så finns alltid många frågor. Genom GreatSteps Planacy Workshop hjälper vi er att skapa ett beslutunderlag för ert beslut.

Under workshopen arbetar vi tillsammans med GreatSteps egna Budget Canvas för att mappa era processer och behov.

Resultatet från workshopen får ni tillgång till samt även en egen Planacy-instans i molnet under 14 dagar. Där ni själva kan utvärdera att Planacy uppfyller era behov.

Webinar

Öka kvalitén på det finansiella budget & prognosarbeten

Se inspelat webinar på hur Planacy kan hjälpa er att öka kvalitén i ert budget och prognosarbete.

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur det går till att införa nya processer och verktyg för budgetarbetet?

Härligt! Hör av dig till oss så berättar vi mer om processer och verktyg som vi tycker är viktiga. Samt hur vi säkerställer trygga projekt tillsammans med våra kunder.

Kontaktperson

Kontakta Tobias för mer information om hur er organisation kan använda Planacy