Finansiell rapportering för Dynamics 365

En helautomatisk, tillförlitlig och integrerad miljö för ekonomianalys för Dynamics 365

Behöver ni förenkla er rapportering, kanske även rapportera offtare?

Genom Power BI kan en helautomatisk och integrerad miljö för finansiell analys för Dynamics 365 uppnås med hjälp av ”drill-downs” och bra visualiseringar av KPIer. CFO/Ekonomichefen kan se KPIer i realtid, liksom se bolagets resultat i förhållande till föregående år eller budget. Nu har man äntligen total realtidskontroll över resultat- och balansräkning, kassaflöde, kundfordringar och leverantörsskulder.

Controllers kan, istället för att lägga tid på manuellt arbete vid skapande av rapporter, ägna sig åt att gräva djupare genom ”drill-down” till specifika konton och kostnadsställen och snabbt upptäcka problem som ska åtgärdas. Ekonomiavdelningen kan nu driva verksamheten genom ökade insikter och ta snabbare beslut om åtgärder eller inte samt känna total kontroll över ekonomin i företaget.

Fördelar med Power BI vs Excel

Automatiserat

Data kan hämtas automatiskt med Power BI och affärsregler anpassar data från olika system.

Self Service

Power BI verktyget ger möjlighet för Controllers att fokusera på innehållet och skapa anpassade rapporter.

Koppling till Dynamics

Power plattformen har färdiga kopplingar till delarna i Dynamics.

POWER BI

Mer och mer data lagras av företag och organisationer och att fatta datadrivna beslut blir mer och mer en nödvändighet för alla organisationer av alla storlekar eller branscher. Med hjälp av Power BI som ingår i Microsoft Power Platform, kan GreatSteps konsulter hjälpa till att uppnå detta. Power BI är idag en av marknadens ledande plattformar för beslutsstöd. Oavsett om du står inför beslutet att börja använda Power BI eller är en avancerad användare kan vi hjälpa dig på vägen. Förutom vår expertis så är GreatStep duktiga pedagoger också.

Kontaktperson

Kontakta Claes om du vill veta mer om Power Intelligence