Power BI Integration

Gör ditt beslut Smartare med data som du litar på.

Business Intelligence

GreatStep erbjuder sina kunder projekt inom Business Intelligence. Ett utvecklingsprojekt inom Business Intelligence har till syfte att omvandla data till insikter om verksamheten.

Varför Power BI

Dashboard

I Power BI finns möjlighet att enkelt visualisera data i olika rapporter och dashboards.

Embedded Reports

Med Power BI i bakgrunden kan data modeleras och transformeras. Visualiseringen kan sedan bäddas in i befintliga applikationer för att ge nya insikter.

Mobile Reports

Power BIs App till iOS och Android ger möjlighet för användarna att enkelt ta del av nya insikter.

Ett Power BI projekt

Dataarkitektur

Tillsammans går vi igenom era datakällor, rapporter och utvärderar vilka analytiska behov ni har. Baserat på denna genomgång tar våra BI-konsulter fram en strategi och plan, som dels löser tillgången till outnyttjade data. Dvs, vi hjälper dig att migrera data till Power BI.

Vi skapar och anpassar direkta integrationer av datamängder från alla slags källor, inklusive databaser, råfiler och externa applikationer. Våra tjänster inkluderar import av data från nästan vilken databas som helst (fil- eller webbtjänst som använder anpassade gränssnitt (API), anpassade anslutningar eller webbtjänster). Allt i syfte att förbereda dessa data för optimal visualisering, analys och tolkning i Power BI.

Våra Power BI-konsulter kommer att leda dig genom hela processen för implementering och anpassning av Power BI för att skapa en BI-miljö som passar era affärsbehov.

Datamodellering & analys

Datamodellering innebär att strukturera upp hämtad data i syfte att göra den användbar och tillförlitlig i Power BI. Våra konsulter hjälper er att integrera era datakällor, samt att skapa en datamodell som fungerar bra ihop med Power BI. Våra Power-BI konsulter har djup kunskap om Power BI-datamodellering, -strukturering och dataanalys. Konkreta exempel är komplexa formler och frågor med hjälp av DAX, Power Query ETL-implementering etc.

Datavisualisering (Dashboarding)

Vi skapar interaktiva rapporter och instrumentpaneler (dashboards) som ger er organisation möjlighet att fatta mer datadrivna beslut. Våra Power BI konsulter har stor erfarenhet av att skapa innehållsrika visualiseringar av data i form av så kallade dashboards som är anpassade efter vem i organisationen som ska ta del av vad.

Delning (Power BI Service och Mobile)

Vi hjälper er att hitta en bra metod för att generera rapporter från Power BI Desktop till Power BI Service (i molnet) samt dela dessa inom er organisation. Vi hjälper till att sätta behörigheter så att rätt ”datakonsument” i organisationen får tillgång till rätt data och rätta visualiseringar för att få insikt och ta mer datadrivna beslut.

Med Power BI Mobile kan användare ta med sig sina dashboards och rapporter vart man än går. Allt i syfte att lättillgängligt få tillgång till insikter och kunna ta datadrivna beslut. Våra Power BI konsulter hjälper er med att ta fram en lösning som också ger möjlighet till användare att få tillgång till Power BI i mobilen. Med hjälp av specifika funktioner och anpassningar skapas en minst lika bra upplevelse i mobilen som på andra enheter.

Kontaktperson

Kontakta Claes om du vill veta mer om Power BI