Vilka beslut i verksamheten ska baseras på data?

Företag har idag tillgång till mer data än någonsin. Men vad händer med denna data, ser man den som ett IT-problem eller som en möjlighet för att driva ökad konkurrenskraft? The Economist kallar data för ”världens mest värdefulla resurs” – Mer än olja.  För företag som utnyttjar data i sitt beslutsfattande, får de en konkurrensfördel, sänker de företagskostnaderna och ökar de vinsten?  Vad är datadrivet beslutsfattande? Istället för […]

Snart dags för budgetarbete igen…dags att digitalisera processen?

Hösten är på väg och likaså är arbetet med att ta fram en budget för nästa år. Budgetarbetet kommer smygande och vanligtvis känner man lite ångest över att sitta timmar i olika excelark och olika versioner med alla dessa siffror. Ska det vara så? Nej. Såklart inte. Budgetarbete ska vara en positiv upplevelse. Budgeten är […]

5 anledningar till att använda Planacy för budgetering och prognos

Excel i all ära, det är ett universalverktyg, en ”Swiss Army knife” för databehandling. Det är lätt att använda och flexibelt. Men när det kommer till budgetering och prognostisering i en större organisation så finns det stora fördelar att använda ett verktyg som Planacy i stället för Excel. Planacy är en plattform för budget och […]