Snart dags för budgetarbete igen…dags att digitalisera processen?

Hösten är på väg och likaså är arbetet med att ta fram en budget för nästa år. Budgetarbetet kommer smygande och vanligtvis känner man lite ångest över att sitta timmar i olika excelark och olika versioner med alla dessa siffror. Ska det vara så? Nej. Såklart inte. Budgetarbete ska vara en positiv upplevelse.

Budgeten är ett mycket bra verktyg för att styra och följa upp en verksamhet. Budgeten kan täcka flera olika delar som inköp, HR, försäljning och investeringar. Att täcka in detta i otaliga excelark som mailas fram och tillbaka kan vara svårt. Speciellt när det är flera olika kollegor i organisationen som ska lämna uppgifter.

Framgångsfaktorer för en bra budget

Vad är då framgångsfaktorerna för en bra budget? Vi börjar med ordet ”en bra budget”. Att en budget är bra, om vi tänker bort själva siffrorna som kanske visar dubbel omsättning eller liknande, är att budgeten har en hög kvalitet.

Signifikant för en budget med högkvalitet är:

  1. En budget där hela organisationen har varit delaktiga i arbetet
  2. En budget med högkvalitet skapas när tid läggs på analys och utvärdering och inte att hitta rätt cell i excelarket
  3. En budget med högkvalitet skapas när det finns en tydlig process och kontroll

Att ta klivet från ”superexcelarket” till en lösning som Planacy kan kännas stort och utmanade. Kommer det vara lika enkelt att ändra siffror? Kan vi göra ändringar löpande? Det enkla svaret är JA. Det kommer bli enklare för alla och ni kommer få en budget med högre kvalitet.

Planacy delar upp ert budgetarbete i olika processer. Alla delar som bygger er resultatrapport så som försäljning, lokalkostnader och personalkostnader, delas upp i olika processer. Varje process har sin väg från en tom mall till granskade och godkända siffror. Varje process konsolideras kontinuerligt i en resultatrapport vilket ger t.ex. CFO en löpande överblick över hur budgeten kommer på plats. Samt kontroll över vilka delar som är klara och vilka delar som saknas.

Ta steget nu, kontakta oss på GreatStep för att höra mer om hur ni kan förändra och förbättra ert budgetarbete. Läs mer om Planacy!