Kundcase: Enkla Juridik

Enkla Juridik ökar sina insikter om sin marknadsföring, försäljning och leverans med stöd av Power BI. GreatStep hjälper Enkla Juridik med datainsamling, analys och datalager för ökade insikter.

Om Enkla Juridik

Juristbyrån med toppbetyg från kunderna ökar sin närvaro i marknaden och tar stora steg framåt. Enkla Juridik erbjuder juridiska tjänster både digital och fysisk inom flera olika områden. De arbetar både mot privatmarknaden och företagsmarknaden.

Behovet av insikter

Enkla Juridik följer sina kundåtagande från start till mål. Detta för att leverera bästa möjliga service till sina kunder. Men även för att ha möjlighet till uppföljning och analys för att hitta förbättringspunkter. Enkla Juridik hade behov av att samla in och visualisera processerna i verksamheten. Få fram KPI:er som ger nya insikter nuläget. Insikter som ger underlag till beslut om nya investeringar inom nya områden och tjänster.

Nya KPI:er och visualiseringar

Att ta fram underlag för beslut är inte alltid enkelt. Att vara datadriven och ha möjlighet att som underlag ha data inom området ger fördelar. Det har Enkla Juridik tagit fasta på och arbetar nu med en lösning baserad på Power BI levererad från GreatStep. Lösningen ger Enkla Juridik möjlighet att inför beslut analysera och få nya insikter om sin verksamhet. Detta sker automatiskt och samverkar med övriga system och verktyg som används. Detta för att samla data som sedan kan kombineras i en datamodell och ge möjligheter till KPIer och visualiseringar som inte tidigare var möjligt. Enkla Juridik har nu möjlighet att snabbt och säkert följa verksamheten och agera snabbt på förändringar.

Vill du veta mer om Enkla Juridik så besök deras webbplats för mer information om deras tjänster.

Vill du veta mer om Power BI, visualiseringar eller om datalager. Maila Claes på, claes@greatstep.se.