Datadrivna affärsbeslut med data från Fortnox

Framtidens verksamhet handlar om att fatta datadrivna affärsbeslut, dvs ta beslut baserade på data mer än på magkänsla. För detta krävs system som stöttar verksamheten i en sådan utveckling. Vilka kan vara de viktigaste instrumentpanelerna (visualiseringarna) för data hämtad från Fortnox in i Power BI? Och vad är dess främsta fördelar? Låt oss svara på dessa frågor i de återstående delarna av den här bloggen. 

Microsoft Power BI är ett business intelligence (BI) system som ger möjligheter att tanka ned data från Fortnox och andra kringliggande system. När du väl har data på plats kan man skapa interaktiva instrumentpaneler och då gör det möjligt att fatta datadrivna affärsbeslut genom business intelligence. Med Power BI som analysverktyg har man en framtidssäkrad BI-lösning som kommer ge stor affärsinblick i flera organisatoriska funktioner, inklusive ekonomi och redovisning.

Vad innebär en Power Bi instrumentpanel baserad på data från Fortnox?

All data som Fortnox innehåller går inte att visualisera med hjälp av systemets standardrapporter. Genom att integrera Power BI med Fortnox kan man skapa instrumentpaneler med ekonomirelaterade KPI: er eller mätvärden som baseras på all data och inte bara delar av den.

Hur hjälper detta? Instrumentpanelen baserad på all ekonomisk data från Fortnox ger dig möjligheter:

  • Till bättre kostnads- och cash managementstrategier
  • Att analysera dina kostnader och försäljningsintäkter på detaljnivå
  • Att få en översikt över kassaflödet och din likviditet i realtid
  • Få en samlad status på obetalda kundfordringar och leverantörsskulder
  • Sist men inte minst få löpande tillgång till KPIer som styr verksamheten

Här är ett exempel på en övergripande Power BI -Instrumentpanel baserad på data hämtad från Fortnox:

Exempel på dashboard/rapport med data från Fortnox

 

De s.k. dashboards/instrumentpaneler som skapas i Power BI innehåller visualiseringar och KPIer som uppdateras i princip i realtid (8 ggr/dygn) och ger möjlighet att interaktivt sortera och filtrera i olika dimensioner.

Exempel på olika dashboards/instrumentpaneler baserad ekonomisk data från Fortnox, kan baseras på ett antal komponenter från till exempel:

Kundfordringar och skulder

Power BI -instrumentpaneler ger en visualiserad bild av kundfordringar och skulder. Exempelvis:

  • Se kundfordringar och leverantörsskulder fördelade på projekt eller kostnadsställe
  • Se betalningstider på kundfordringar tillsammans med den övergripande datatrenden för utestående försäljning under innevarande och föregående år.
  • Se leverantörsskulder på liknande datapunkter för företagets leverantörer.
  • Orderdata, där man kan planera leveranser av ordrar samtidigt som man kan analysera storlek på ordrar, leveranstider m.m.

Viktiga fördelar med en Power Bi instrumentpanel baserad på data från Fortnox

En dashboard/instrumentpanel i Power BI som visar ekonomisk data i visuell och grafisk form är många gånger att föredra för att återge viktiga insikter om verksamheten. Det blir lättare att tolka datan av ekonomiexperter men även för andra intressenter i bolaget.

Låt oss ta en titt på några av de viktigaste fördelarna med en dashboard baserat på data från Fortnox som skapats med Power BI:

Datavisualisering

Power BI-instrumentpaneler implementerar datavisualisering som är en beprövad teknik för att förstå och analysera ekonomirelaterade KPI: er och mätvärden. Genom effektiv visuell presentation kan analytiker bearbeta även komplexa data och komma fram till bättre beslut baserat på insikter. Detta är ett mer tillförlitligt sätt än att gå igenom flera Excel-kalkylblad.

Ökar tydligheten och produktiviteten

De flesta ekonomiavdelningar lägger ner mycket tid och budget på att analysera data från flera källor av olika slag. En instrumentpanelen i Power BI fungerar att hämta data även från andra datakällor än Fortnox som man sedan kan kombinera i samma instrumentpanel. Det ger inte bara ökad tydlighet och insikter utan sparar även tid samt ger ökad produktivitet på ekonomiavdelningen.

Upptäcka eventuella problemområden och vidta rätt åtgärder

Finansiella instrumentpaneler presenterar datatrender inom kritiska affärsområden som resultaträkningar och försäljning mellan olika affärsenheter. Genom denna visualiserade data kan man identifiera problemområden på en högre nivå eller till och med gå ner till djupare aggregerade nivåer för mer tydlighet. Med denna datadrivna tydlighet kan företag utforma mer effektiva åtgärder.

Arbeta med uppdaterade ekonomiska data

Som controller kan du välja att ställa in automatiska uppdateringar för din instrumentpaneldata. Detta kan vara månadsvis, veckovis, dagligen eller till och med i realtid. Med tillgång till den senaste och uppdaterade informationen har man rätt data att arbeta med och fatta välgrundade beslut för ditt företag.

Slutsats

Power BI dashboards/instrumentpaneler med data från Fortnox har de senaste teknikerna för att visualisera data och är idag det mest effektiva systemet ekonomiavdelningen.

Som beskrivs här kan en instrumentpanel, baserad på data från Fortnox, i Power BI utvecklas med viktiga ekonomiska mätvärden och KPI:er.

Tack vare vår expertis inom Power BI och Fortnox vad gäller både teknik och verksamhetskunnande har GreatStep stor kunskap i att förstå och implementera en framtidssäkrad BI-lösning.

Kontakta oss nu eller besök oss på vår webbplats. www.greatstep.se