Webinar – Analys av Pris, Volym och ProduktMix (PVM)

Analys av pris, volym och produktmix för intäkter och resultat. En analys som ger er möjlighet att se hur ni arbetar med prissättningen och marginalerna i era affärer.

Webbinar om möjligheterna med analys försäljningen baserat på Pris, Volym och Produktmix (PVM)

Fredagen den 19:e November kl. 08.30-9.00

En traditionell analys görs oftast med hjälp av en sammanställd rapport/dashboard och visar vanligtvis intäkter, bruttovinster, eller andra KPIer. Jämförelser av aktuella resultat med föregående år, eller mot budget. När man väl har dessa avvikelser går man djupare ner för att utforska avvikelser efter affärsenheter, geografi, produkter och så vidare. Det är här som PVM-analysen kan ge fler insikter.

PVM-analysen delar upp intäkterna eller resultatet i enskilda komponenter. Såsom prisförändringar, försäljningsvolymer och produktmix. Komponenter som påverkar intäkterna och marginalerna.

  • Varför analyser Pris, Volym och Mix (PVM)
  • Vad kan utläsas av en PVM-analys?
  • Hur kan PVM-analysen användas i ditt Business Intelligence plattform
 
För dig som inte kan vara med den 19:e så skickar vi gärna en inspelning efter webbinaret.

Registrera dig till webbinaret

GreatStep Business Intelligence AB, hjälper företag att omvandla data till insikter om sin verksamhet och därigenom kunna ta steg mot att bli mer datadrivna. Genom hög kompetens inom Business Intelligence och dess olika delar (dataarkitektur, Power BI, data science, utbildning, Power Platform etc.) samt bred verksamhetskunskap hjälper vi våra kunder att bli mer datadrivna. www.greatstep.se