Kundcase: Lideta Hälsovård

Lideta Hälsovård, ett vårdbolag främst verksamt inom svensk Primärvård investerar med ambitionen att bygga en högkvalitativ aktör inom svensk hälso- och sjukvård. GreatStep hjälper Lideta med datainsamling, analys och datalager för ökade insikter i verksamheten.

Om Lideta

Lideta Hälsovård är ett vårdbolag främst verksamt inom svensk Primärvård som grundades 2001. Lideta Hälsovård delar upp sin verksamhet i områdena Barn-och kvinnosjukvård, Husläkarmottagning, Digital vård, Psykisk Hälsa och Företagshälsovård.

Nordstjernan är huvudägare med den uttalade ambitionen att bygga en högkvalitativ aktör inom svensk hälso- och sjukvård. Lideta har idag cirka 50 vårdenheter och omkring 300,000 listade patienter i fem regioner. I Lideta Hälsovård ingår också vårdkoncernen Mama Mia.

Behovet av insikter

Lidetas huvudverksamhet är ute på vårdcentralerna där de tar hand om och hjälper sina vårdtagare. Inom Lidetas verksamhet finns ett behov från verksamhetsledningen av Lideta att få en samlad helhetsbild med möjlighet se och analysera förändringar i verksamheten. Detta är viktigt för planering, beslut och uppföljning av satta mål för verksamheten.

Förstå förändringar

Genom att använda tjänster från Microsoft Azure och Microsoft Power BI har GreatStep skapat ett datalager för Lideta. Här samlas information in från verksamheten. Genom visualiseringar och distribution av rapporter kan centrala delar av Lideta följa och analysera förändringar ute i verksamheten på vårdcentralerna. Detta ger möjlighet att planera och agera snabbare för att leverera högkvalitativ vård till vårdtagarna.

Då verksamheten på Lideta hanterar många känsliga uppgifter har detta varit en central del i projektet. Projektet har arbetat från start med att följa de lagar och regler som finns.

Vill du veta mer om Power BI, visualiseringar eller om datalager. Kontakta Claes Kindstrand, claes.kindstrand@greatstep.se.