Power BI Kickstart

Kostnadsfri kick-start av din BI-lösning med Microsoft Power BI. Med vår modell för en kick-start vill vi hjälpa små- och medelstora företag att komma igång med sitt arbete mot att bli en mer datadriven organisation.  

Varför en kickstart?

Vi märker att många små och medelstora företag väljer att avvakta sina investeringar i Business Intelligence (BI) lösningar och därigenom senarelägga sin resa mot att bli en mer datadriven organisation. Corona pandemin skapar en osäkerhet om framtiden för företag och vi märker att strategin för att bli mer datadriven har kommit i skymundan. Samtidigt är kunskapen låg om innehållet och storleken på ett BI-projekt vilket får till följd att företagen inte vet var de ska börja och vad de efterfrågar. Detta påverkar på sikt företagens konkurrenskraft på marknaden. 

Vi har därför tagit fram ett kostnadsfritt erbjudande som vi kallar – Kickstarta din BI-lösning med Microsoft Power BI för att konkret möjliggöra för små- och medelstora företag att komma igång. 

Kickstarten

Agil kickstart

Vår kickstart är baserad på ett agilt arbetssätt, där kickstarten representerar ett mindre pilotprojekt. Kickstarten levererar rapporter och visualiseringar i Microsoft Power BI. Vilket ger verksamheten ett verktyg för att undersöka möjligheterna med att arbeta datadrivet, samt analysera de datakällor som finns tillgängliga med verklig data från verksamheten.

De 3 första stegen

För att bli ett datadrivet företag krävs fokus på månda olika delar. I Kickstarten har vi begränsat omfattningen för att förenkla och snabba på processen. I kickstarten genomför vi de första 3 stegen mot att bli mer datadriven.

Kostnad

Att genomföra en kickstart kostar ingenting. I samband med att GreatStep presenterar vad kickstarten har kommit fram till ges en offert på vad det skulle kosta att implementera lösningen och att utveckla den.

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur det går till att införa nya processer och verktyg?

Härligt! Hör av dig till oss så berättar vi mer om processer och verktyg som vi tycker är viktiga. Samt hur vi säkerställer trygga projekt tillsammans med våra kunder.

Ladda ner kickstarten

Kickstarta din BI-lösning med Microsoft Power BI

Vi märker att många små och medelstora företag som vi pratat med, väljer att avvakta sina investeringar i Business Intelligence (BI) lösningar och därigenom sin resa mot en mer datadriven organisation.

Ladda ner beskrivningen av GreatSteps Kickstart

Kontaktperson

Kontakta Claes om du vill veta mer om Power BI Kickstart

Vårt erbjudande

Automatisera och förbättra ert beslutstöd – Business Intelligence

Öka insikterna om er verksamhet. Samla in och kombinera data från flera system för mätbarhet och insikter.

Ta steget mot en datadriven organisation

Öka organisationens insikter om verksamheten genom tillgång och förståelse för data. Vi hjälper er organisation att ta nästa steg mot en datadriven organisation.

Effektivisera ert budget- & prognosarbete

Bli datadriven i ert arbete med budget och prognos. Processer och verktyg för att planera och effektivisera budgetarbetet i samarbete med verksamheten.

Konsulttjänster

Vi har affärskonsulter, utvecklare och arkitekter som kan hjälpa er med integrationer, utveckling, strategier och förvaltning.

Support & Förvaltning

Två viktiga delar för en långsiktig och hållbar investering. Vi erbjuder support och förvaltning av era befintliga lösningar inom Microsoft BI-plattform.