Datadriven ekonomiavdelning använder Business Intelligence och inte bara Excel

Fler och fler företag strävar mot att bli mer “datadrivna” och startar projekt inom Business Intelligence (BI). Med datadriven menas att man använder data till att vara underlag för analys och beslut, om att vidta åtgärder eller inte, i sina affärsprocesser istället för att gå på ”magkänsla”. Trots att många företag har strävan mot att […]

Datadrivna företag – morgondagens vinnare

Definitionen på ett datadrivet företag är ”Ett företag som använder data och analys som underlag för sina beslut om att vidta åtgärder eller inte.” Dvs. beslut tas inte baserat på magkänslor utan baserat på analys av data. Kända företag som lyckats att ta steget att bli datadrivna är exempelvis Google, Amazon, Facebook, Procter & Gamble, […]