Datadriven ekonomiavdelning använder Business Intelligence och inte bara Excel

Fler och fler företag strävar mot att bli mer “datadrivna” och startar projekt inom Business Intelligence (BI). Med datadriven menas att man använder data till att vara underlag för analys och beslut, om att vidta åtgärder eller inte, i sina affärsprocesser istället för att gå på ”magkänsla”.

Trots att många företag har strävan mot att bli mer datadrivna är det väldigt få som lyckas. Några av de vanligaste anledningarna till att man faktiskt misslyckas är:

  • Svårighet att få tillgång till relevant data
  • Avsaknad av en strategi att bli datadriven
  • Avsaknad från mellanchefer att förstå och anpassa sig

Det sistnämnda, avsaknad av förståelse och anpassning av mellanchefer, stöter vi ofta på. Sällan hör vi ord såsom; “Detta är roligt”, “Jag vill lära mig mer” utan, tyvärr alla älskare av Excel (inklusive mig själv) hör vi ofta “Jag har jobbat med Excel i 20 år och det är så arbetet måste bli gjort och ingen kan göra det bättre än jag”, “Jag vill att rapporter med KPIer ser ut som i Excel” etc. Det är inte lätt många gånger att då förstå att en algoritm kan göra samma sak på nolltid.

Istället för att utveckla sin BI-lösning i Microsoft Power BI, väljer flera att använda Excel som bas för exempelvis modellering och visualisering av data, precis som man alltid gjort. Man kanske har förlitat sig på en extern konsult som har sin stora kunskap i att bygga rapporter och visualiseringar i Excel. Genom detta arbetssätt har man fortsatta problem med osäkerhet i data där exempelvis rapporter visar olika KPIer ch andra insikter om sin verksamhet.

En viktig del i att bli mer datadriven är att låta fler i organisationen ta del av de insikter som gemensam data och analyser kan ge, s.k. self-service-BI. Likaså att få tillgång till insikterna i realtid. Genom att använda Excel som bas i sin utveckling mot att bli mer datadriven, med osäkerhet i data och filer som mailas etc., tappar man en mycket viktig förutsättning till att bli mer datadriven. 

Så till alla Excel gurus, vägen mot en mer datadriven organisation är inte bara Excel! Släpp taget och utveckla dina kunskaper och vilja mot en hållbar BI-lösning där Excel inte är en primär del i lösningen. Den primära delen heter Microsoft Power BI. Bli mer övertygad och läs — 8 anledningar till att använda mer Power BI.