Datadriven ekonomiavdelning använder Business Intelligence och inte bara Excel

Fler och fler företag strävar mot att bli mer “datadrivna” och startar projekt inom Business Intelligence (BI). Med datadriven menas att man använder data till att vara underlag för analys och beslut, om att vidta åtgärder eller inte, i sina affärsprocesser istället för att gå på ”magkänsla”. Trots att många företag har strävan mot att […]