Power BI – Ekonomiavdelningens bästa vän!

Fler CFOs i både små och medelstora företag borde titta på möjligheten med en Business Intelligence lösning i den finansiella rapporteringen.

Alldeles för många CFOs sitter med vanliga problem såsom:

  • KPIer i olika excelark delas via mail som ger problem med versionshantering
  • Osäkerhet i underliggande data och som skapar tidsödande diskussioner om rapporterna verkligen stämmer
  • Flera datakällor i olika system och man kommer inte åt data som man skulle vilja

Problem som snabbt och effektivt kan lösas med hjälp av en BI-lösning där data görs tillgänglig och Microsoft Power BI används som system.

Genom Power BI kan man enkelt konsolidera stora datamängder och effektivt organisera sin finansiella data. Datavolymer som annars varit för stora, ej läsbara, lätta att förvanska etc. kan på ett enkelt sätt laddas ned i applikationen och modelleras.

Power BI ger också möjligheten att ordna data i enlighet med olika datadimensioner och parametrar. Med hjälp av sådana funktioner är det mycket lätt att upptäcka datatrender eller datamönster över flera år. De är mycket användbara för att dra viktiga slutsatser om affärsverksamheten och fatta viktiga ekonomiska beslut om lönsamhet, budgetering, affärsutgifter etc.

I Power BI skapas rapporter och interaktiva diagram, grafer och datakartor skapas från samma konsoliderade dataset. Genom visualiseringar av data ges insikter om verksamhetens finansiella ställning, insikter som sedan ligger till grund för viktiga ekonomiska beslut.

Power BI är en samarbetsplattform, dvs den är lätt att dela och tillgänglig för olika användare, samtidigt som den erbjuder höga säkerhets- och skyddsåtgärder. Därför kan ekonomiavdelningen på företaget eller ekonomistyrningsteam för projekt samarbeta. Var och en kan skapa egna finansiella rapporter och instrumentpaneler, utbyta viktiga slutsatser men ändå jobba tillsammans i samma gemensamma finansiella dataset.

GreatStep hjälper företag att omvandla data till insikter om sin verksamhet och därigenom kunna ta steg mot att bli mer datadrivna. Genom hög kompetens inom Business Intelligence och dess olika delar (dataarkitektur, Power BI, data science, utbildning, Power Platform etc.) samt bred verksamhetskunskap får vi våra kunder att bli mer datadrivna.