Power BI – Ekonomiavdelningens bästa vän!

Fler CFOs i både små och medelstora företag borde titta på möjligheten med en Business Intelligence lösning i den finansiella rapporteringen.

Alldeles för många CFOs sitter med vanliga problem såsom:

  • Excelark med KPIer som mailas fram och tillbaka och som skapar problem med versionshantering — Vilken version gäller?
  • Osäkerhet i underliggande data och som skapar tidsödande diskussioner om rapporterna verkligen stämmer — Kan vi lita på siffrorna?
  • Man kommer inte åt data som man skulle vilja på grund av dels fler datakällor än bara ekonomisystemet dels ger befintliga system endast statiska rapporter — Hur kan vi integrera fler datakällor?

Problem som snabbt och effektivt kan lösas med hjälp av att implementera Power BI, en BI-lösning av Microsoft som är ledande i branschen (se Gartner). 

Genom Power BI kan man enkelt konsolidera stora datamängder och effektivt organisera sin finansiella data. Datavolymer som annars varit för stora, ej läsbara, lätta att förvanska etc. kan på ett enkelt sätt laddas ned i applikationen och modelleras.

Power BI ger också möjligheten att ordna data i enlighet med olika datadimensioner såsom kostnadsställe, kostnadsslag, produkt, datum, kund, etc. Med hjälp av sådana funktioner är det mycket lätt att upptäcka datatrender eller datamönster över flera år. Nya insikter som är mycket användbara för att dra viktiga slutsatser om affärsverksamheten och fatta viktiga ekonomiska beslut om lönsamhet, budgetering, affärsutgifter etc. baserade på data och inte ”magkänsla”.

I Power BI skapas rapporter och interaktiva diagram, grafer och datakartor skapas från samma konsoliderade dataset. Genom visualiseringar av data ges insikter om verksamhetens finansiella ställning, insikter som sedan ligger till grund för viktiga ekonomiska beslut. Man brukar säga att ”en bild säger 1000 saker än siffror”.

Power BI är en samarbetsplattform, dvs den är lätt att göras tillgänglig för olika användare ute i verksamheten, samtidigt som den erbjuder höga behörighetsrättigheter. Därför kan var och en kan skapa egna rapporter och instrumentpaneler, utbyta viktiga slutsatser men ändå jobba tillsammans i samma gemensamma finansiella dataset. Inte minst viktigt om man har flera controllers med olika verksamhetsansvar på ekonomiavdelningen.

GreatStep hjälper företag att omvandla data till insikter om sin verksamhet och därigenom kunna ta steg mot att bli mer datadrivna. Genom hög kompetens inom Business Intelligence och dess olika delar (dataarkitektur, Power BI, data science, utbildning, Power Platform etc.) samt bred verksamhetskunskap får vi våra kunder att bli mer datadrivna.