Guide: 5 enkla steg till att bli ett mer datadrivet företag

Alla företag kan bli mer datadrivna, även företag som anses vara ”mindre avancerade” i hur de genererar, analyserar och använder data i olika system och databaser. Den enorma utvecklingen av ny teknik och nya funktioner under de senaste åren, har gjort det möjligt även för små och medelstora företag att förvandlas till datadrivna företag. Men […]

Datadriven ekonomiavdelning använder Business Intelligence och inte bara Excel

Fler och fler företag strävar mot att bli mer “datadrivna” och startar projekt inom Business Intelligence (BI). Med datadriven menas att man använder data till att vara underlag för analys och beslut, om att vidta åtgärder eller inte, i sina affärsprocesser istället för att gå på ”magkänsla”. Trots att många företag har strävan mot att […]

Datadrivna företag – morgondagens vinnare

Definitionen på ett datadrivet företag är ”Ett företag som använder data och analys som underlag för sina beslut om att vidta åtgärder eller inte.” Dvs. beslut tas inte baserat på magkänslor utan baserat på analys av data. Kända företag som lyckats att ta steget att bli datadrivna är exempelvis Google, Amazon, Facebook, Procter & Gamble, […]