Så blir du en datadriven juristbyrå 2020!

Har du ett behov av att fatta bättre beslut på juristbyrån? Läs hur du kan bli datadriven genom att koppla datakällor, visualisera och förstå KPIer.

Som jurist är man expert på hur man tillämpar lagen, men tar man sig tiden att titta på det som ger insikter om hur byrån presterar och lyckas?

Vet du…

 • vilken jurist eller vilken typ av kund som bidrar mest till eller försämrar byråns lönsamhet?
 • vilken marknadskampanj som gav de lönsammaste kunderna?
 • om dina kunder är nöjda?

För att en juristfirma ska lyckas i den förändring som man står inför och den utveckling som krävs i vad och hur man styr sin verksamhet. Det handlar helt enkelt om att transformera sin byrå mot att bli mer datadriven juristbyrå, dvs en byrå som tar beslut baserat på data och inte på magkänsla.

KPI:er

Att bli en datadriven juristbyrå handlar dock inte så mycket om avancerad analys av data utan mer om att följa upp och ha kontroll på olika variabler (KPIer) som indikerar att man gör rätt saker.

Valet av vilka variabler/KPIer som ska användas för att styra sin byrå är många. Framförallt påverkas valda KPIer av följande faktorer vid jämförelse av olika byråer:

 • Transaktionsfokuserad byrå vs relationsfokuserad byrå
 • Timprisbaserad ersättning vs fast prisbaserad ersättning
 • Byrån är i en tillväxtfas vs byrån är i en mognadsfas

Vill du få exempel på möjliga KPIer (Key Performance Indicator) för en juristfirma, ladda ned vår guide ”KPIer för en datadriven juristbyrå”.

Ett först steg vid framtagande av KPIer är också att titta på den data som era olika system genererar. Inventera vilken data som de olika systemen genererar (dvs data ifrån sociala media, ärendesystem och affärssystem etc.) Saknas det någon data och kan man generera den från annat håll.

En tydlig dashboard

Att kunna se på ett och samma ställe i en s.k. dashboard, data på antal upparbetade debiterbara timmar, fakturerade timmar och betalda timmar. Som sedan enkelt kan brytas ned per kund, per jurist, per kontor, per kategori etc. Det ger insikter om hur byrån presterar, hur man ligger till mot målen och genom dessa insikter kan man ta beslut baserade på data.

Samtidigt som man får insikter om sin verksamhet kan man som byrå sätta sina mål för verksamheten. Till exempel, vad får kostnaden för anskaffning av ny kund uppgå till, per kategori, när vi vet vad vi kommer tjäna på kunden.

Summerat

Kortfattat, för att bli en mer datadriven juristbyrå, följ nedanstående steg:

 1. Välj ut ett antal KPIer relevanta för dina verksamhetsmål
 2. Säkerställ relevant data i olika datakällor som möjliggör framtagandet av valda KPIer
 3. Sammanställ KPIerna på ett och samma ställe i en s.k. dashboard och komplettera med visualiseringar i form av grafer etc.
 4. Följ utvecklingen av dina KPIer och analysera dessa löpande. Medan vissa KPIer kan omedelbart avslöja handlingsbara insikter, kräver de flesta KPIer några månaders data för att upptäcka trender.
 5. Baserat på KPIerna — Ta beslut på åtgärder eller inte i din verksamhet
 6. Gör om steg 1-5 – DU HAR BLIVIT EN DATADRIVEN JURISTBYRÅ!

 

GreatStep hjälper företag att omvandla data till insikter om sin verksamhet och därigenom kunna ta steg mot att bli mer datadrivna. Genom hög kompetens inom Business Intelligence och dess olika delar (dataarkitektur, Power BI, data science, utbildning, Power Platform etc.) samt bred verksamhetskunskap får vi våra kunder att bli mer datadrivna.

Ladda ner vår guide