3 tips för att få din organisation datadriven

Din verksamhet har troligtvis, som många andra de senaste åren, investerat i lösningar som digitaliserat delar av er verksamhet. Allt fler processer hos er är digitala på något sätt. Mer data samlas in ifrån verksamhet i och med de digitaliserade processerna.

Om ovan stämmer med er verksamhet, så tar ni de första stegen till att bli mer datadriven. Som många andra företag och verksamheter världen över gör just nu. Den insamlade datan och även i vissa fall extern data kan används för att öka insikten om t.ex. era kunder, om er marknad eller om ert produktionsflöde.

Men för att ta klivet till att bli datadriven så är det inte bara en strategisk- och tekniskresa som krävs, utan även en förändring för organisationen till att bli mer datadriven.

Vad är datadriven? Att vara datadriven innebär att hela verksamheten använder data för att skapa insikter och ta beslut. Att använda data som underlag för beslut, ger er möjlighet att ta beslut snabbare och bli mer konkurrenskraftiga på marknaden.

Den insamlade datan är inte värdet, det är att agera på insikterna skapade av datan som skapar värde i verksamheten.

Vad är en datadriven kultur? En datadriven kultur kännetecknas av: att data är värdefullt i verksamheten, data visar på möjligheter och driver förbättring, data är tillgänglig och pålitlig för hela organisationen.

Vägen mot en datadriven organisation:

 1. Förändra de dagliga rutinerna

Många gånger är det de dagliga rutinerna, verktygen och system som hindrar en förändring av kulturen. Organisationen känner sig trygg att arbeta enligt invanda processer och med system de känner till. Detta hindrar en förändring mot att bli datadriven. Verksamheten behöver våga ta steget att förändra de dagliga rutinerna för att genomföra en förändring. Att bli mer datadriven kräver att i de dagliga rutinerna dra nytta av data för sina beslut. Harvard Business Reviews artikel ”Breaking down the barriers to innovation” tar upp en strategi kallad BEANs (behavior enablers, artifacts and nudges) för att proaktivt förenkla att förändra befintliga beteenden.

2. Skapa EN “SSOT” (Single Source Of Truth), inte flera silos

Konceptet SSOT antar att all data som används för beslut är rätt och är validerad. Samt att datan kan användas för att skapa insikter vid olika beslut som tas i verksamheten.

Många chefer tror att organisationen redan idag har skapat en ”SSOT”. Men endast några få har validerat att så är fallet. I verkligen arbetar många verksamheter i olika silos, där varje silo har sin egen SSOT.

Genom att skapa ett datalager som görs tillgängligt för hela verksamheten uppnås målet med EN ”Single Source Of Truth”. Detta kallas även att demokratisera data i en verksamhet. Läs mer om varför i Forbes artikel Single Version Of Truth: Why Your Company Must Speak The Same Data Language

3. Utbilda din organisation i att analysera data

Att arbeta datadrivet kräver även tillgång till data. För att göra det möjligt för organisationen att ta till sig data, analysera och ta beslut, krävs kunskap om hur. Alla i organisationen behöver en grundkunskap om data kan och ska användas i verksamheten. Dessa delar kan även behöva anpassas för respektive målgrupp. Där t.ex. de med personalansvar behöver ha mer kunskap om vissa delar.

Sedan behövs självklart även utbildning och kunskap om de verktyg och data som ska användas för arbetet i verksamheten.

Vill du veta mer om värdet med att arbeta datadrivet och hur ni kan komma igång. Hur er verksamhet kan använda Microsoft Power BI för att visualisera, distribuera och analysera data. Kontakta oss på GreatStep Business Intelligence.