PVM-analys (Price-Volume-Mix) i Power BI ger bättre insikter om intäkts- och marginalförändringar

Det är viktigt att kunna se och spåra förändringar som uppkommer i alla företag. Men det är också viktigt att förstå orsakerna till varför förändringarna uppstått. Tänk att få en fullständig inblick i vad det är som styr en förändring i intäkterna eller marginalen. Tänk att kunna få svar på frågor som: Sjunker mina marginaler? Vilka är de mest lönsamma produkterna i min portfölj? Hur påverkar min produktmix mina intäkter?

En PVM-analys är ett utmärkt sätt att förbättra din förståelse för ditt företag. Den lägger exempelvis till en helt annan dimension i er företagsrapportering till ledningen och styrelsen.

Varför är PVM-analys viktigt?

Kanske känner man till de stora anledningarna till att intäkterna eller marginalerna ändras över olika segment företag. En PVM-analys, utförd på rätt sätt, kan dock ge insikter på en mycket mer detaljerad nivå. Svar på vad det är som driver dessa anledningar, och därigenom bryta ner förändringen i intäkter eller marginaler i några viktiga komponenter såsom pris, volym och mix (PVM).

Komponenterna används för att markera och hjälpa till att förklara hur mycket av den totala förändringen i intäkter eller marginaler som orsakades av t.ex. de genomförda prisförändringarna, kontra förändringar i totalkostnaderna, mot effekterna av förändring i volymer, mot förändringar i försäljning av nya produkter eller andra effekter, vid jämförelse mellan två olika tidsperioder. Genom att förstå vad som driver företagets intäkter och marginaler kan man snabbt ta itu med lägre marginaler och fokusera dina ansträngningar på de produkter som är viktiga.

Varför räcker inte en traditionell rapport till för en analys?

En traditionell analys görs oftast med hjälp av en sammanställd rapport/dashboard och visar vanligtvis intäkter, bruttovinster, eller andra KPIer och jämför aktuella resultat med föregående år, eller mot budget. När man väl har dessa avvikelser går man djupare ner för att utforska avvikelser efter affärsenheter, geografi, produkter och så vidare. De flesta företag går inte mycket längre än så.

Det här är en bra start men det finns ett bättre sätt som ger mer insikter och den heter PVM-analys. I en PVM-analys kan man se hur enskilda faktorer, såsom prisförändringar, försäljningsvolymer och produktmix, påverkade intäkterna eller marginalerna.

För att erhålla bra insikter i en PVM-analys krävs stora mängder rätt data

För att inte insikterna ska vara vilseledande krävs mycket data. Men det krävs även att ha rätt data, erhållen från uppdaterade datakällor, korrekt transformerad och extraherad för användning i de avancerade beräkningarna. Det är nyckeln till att sedan kunna bryta ned analysen på en mer detaljerad nivå (granularitet) med hjälp av olika filtreringsmöjligheter.

Få fler insikter om din verksamhet med en PVM-analys

Utöver de 3 kategorierna Pris-Volym-Mix kan man lägga till fler kategorier i sin PVM-analys. Två typiska exempel är kategorierna nya och utgångna produkter. Det innebär att man kan identifiera hur intäkter och marginaler påverkats av nya och utgångna produkter. Då får man en ännu tydligare insikt vad som påverkar försäljning och marginal.

En konkret insikt är om nya produkter kompenserar förlorade intäkter från utgångna produkter. Detta är ett utmärkt exempel på hur kraftfull en PVM-analys kan vara.

Börja använda PVM-analys i Power BI

Det är tydligt att PVM-analys av intäkter och marginaler bör bli ett viktigt verktyg i era rapporter om hur företaget går. Den kan användas för ad hoc-analyser eller till en naturlig del av era kvartals- eller årsrapporter.

Kontakta oss så berättar vi mer hur vi kan hjälpa er att komma igång med en PVM-analys i Power BI.

GreatStep hjälper företag att omvandla data till insikter om sin verksamhet och därigenom kunna ta steg mot att bli mer datadrivna. Genom hög kompetens inom Business Intelligence och dess olika delar samt bred verksamhetskunskap skapar vi lösningar som möjliggör för våra kunder att bli mer datadrivna.