Datadriven retail via Microsoft BI-lösningar

Webinar med fokus på hur retailers kan använda Microsoft Business Intelligence lösningar för att öka sina insikter och bli mer datadrivna.

Många inom detaljhandeln (retail) är under stor press för att nå sina försäljnings- och lönsamhetsmål, särskilt nu i dessa tider. Inte minst kan man se detta i den stora ökningen av e-handelns försäljning.

Detta har bidragit till att detaljhandeln, nu genomgår en omfattande förändring i form av nyare teknik att förstå kundens beteende, attityd, krav och ”pain points”. För detaljhandeln gäller det mer än någonsin att kunna fatta välgrundade datadrivna beslut.

Detaljhandeln hanterar stora mängder data, från leverantörsdata till data om kundens köpmönster, från medarbetarinformation till lageruppgifter m.m. Varje interaktion och varje datapunkt skapar data som kan användas till att ta mer datadrivna beslut och därigenom ge ökad försäljning och lönsamhet. Rätt data vid rätt tidpunkt är ett måste och att investera i en Business Intelligence lösning är ett kraftfullt sätt att arbeta mot att bli en mer datadriven detaljhandel.

I webinaret kommer vi titta närmare på vilka krav som ställs på en BI-lösning när handel sker i både fysiska butiker och e-handel. Många gånger lever dessa kanaler i egna ”silos” där processerna är helt separerade från varandra. Att kunna ta datadrivna beslut baserat på interaktionen mellan dessa kanaler kräver bl.a. ett gemensamt dataset.

I webinaret beskriver vi:

  • Processen för att bli mer datadriven (Förstudie, samla data, Power BI)
  • Resultaten av att bli mer datadriven (Dashboards)
  • Möjligheterna med att vara mer datadriven (Insikter)

Anmälan till webinar

Information med länk till webinaret skickas ut innan per mail.

Datadriven retail och e-handel 

Tisdag 19 maj, 2020 kl 8.30 – 9.00

GreatStep Business Intelligence AB, hjälper företag att omvandla data till insikter om sin verksamhet och därigenom kunna ta steg mot att bli mer datadrivna. Genom hög kompetens inom Business Intelligence och dess olika delar (dataarkitektur, Power BI, data science, utbildning, Power Platform etc.) samt bred verksamhetskunskap hjälper vi våra kunder att bli mer datadrivna. www.greatstep.se