Få insikter om dina kunder – integrera Power BI med ditt Dynamics CRM

Med tuffare konkurrens på marknaden, ökad digitalisering och alltmer skiftande förväntningar hos era kunder, gäller det att använda data i ditt Microsoft Dynamics CRM och snabbare få insikter om trender hos era kunder. Ge era säljare möjlighet att få insikter om sin säljpipeline, upptäcka sina mest lovande leads och avslöja sina bästa möjligheter. Då kan de ta välgrundade affärsbeslut som förbättrar försäljningsprocessen och därigenom även ger ökad lönsamhet i företaget. Enligt Gartner: In the sales process, optimizing the CRM system matters

Microsoft Power BI gör det möjligt att visualisera och effektivt analysera era Microsoft Dynamics CRM-data i realtid. Det bästa sättet att stärka din CRM är integrera Power BI med ert Dynamics CRM.

Microsoft Power BI

Med hjälp av Microsoft Power BI får man ett kraftfullt beslutsstöd som visualiserar er data. Power BI är också ett verktyg som kan konsoliderar data från en mängd olika källor. Både strukturerad och ostrukturerad data såsom Excel-kalkylblad, lokala datakällor, big data, och molntjänster. Det spelar ingen roll viken typ av data du vill använda eller var de lagras. Anslut till hundratals datakällor med Power BI.

Power BI hjälper dig också att dela data i hela din organisation och man kan komma åt rapporterna enkelt på webben eller i appen i din telefon. Detta gör Power BI till ett verktyg som hjälper personer på alla nivåer i försäljningsfunktionen att ta välgrundade beslut på insikter baserade på data.

Power BI-integration med Dynamics CRM

För att utnyttja det bästa av er investering i Dynamics CRM, oavsett om man är ett litet eller stort företag, så är en integration med Power BI ett måste. Power BI kan integreras på olika sätt. Det enklaste är att låta Power BI direkt integreras med Dynamics CRM för att extrahera data och skapa rapporter och instrumentpaneler baserat på den. En sådan Dynamics CRM-integration med Power BI kräver inte mycket konfiguration och är enkel.

Det bästa alternativet på lång sikt och som ger en högre prestanda är dock att ställa in Data Export Service som replikerar CRM-databasen till Azure SQL och där Power BI i sin tur extraherar data. Med den här metoden skapar man ett mellanlager som när data ändras/uppdateras/raderas i CRM uppdaterar tjänsten automatiskt rapporteringsdatabasen. Vanligtvis sker detta inom några sekunder och i värsta fall minuter. Denna rapporteringsdatabas ger direkt åtkomst till SQL Server, varför prestandan är så mycket högre. Dessutom får du den extra fördelen att använda SQL Server Management Studio för att skapa vyer, lagrade procedurer och andra SQL-specifika funktioner som kan hjälpa till med rapportering.

Fördelar med att integrera Power BI med Dynamics CRM

Genom att integrera Microsoft Power BI i ert Dynamics CRM får säljteamet tillgång till en Business Intelligence lösning som dramatiskt kommer att ge ökade insikter om sina kunder. Även om Dynamics CRM har inbyggda rapporteringsfunktioner, lägger du till möjligheterna som Power BI kan ge kommer försäljningsfunktionens prestationer att öka. Här är några av de betydande fördelarna som Power BI ger till försäljningsfunktionen:

  • Ger snabb och enkel åtkomst till Power BI-rapporter, grafer och diagram via mobilappen
  • Presenterar information i ett lättförståeligt visuellt format (diagram och grafer)
  • Ger en tydlig bild av exempelvis försäljningsdatatrender över tiden
  • Delar snabbt instrumentpaneler och andra meningsfulla insikter
  • Tillhandahåller förbyggda instrumentpaneler, rapporter och datamodeller
  • Skapar och anpassar fält enkelt
  • Bädda in försäljningsrapporter, diagram och grafer i Dynamics CRM-instrumentpaneler och alla appar i din CRM-programvara
  • Ansluter till valfri datakälla och konsoliderar data på ett enda ställe

Läs mer på: Microsoft Dynamics CRM | Microsoft Power BI

Dags att stärka ditt säljteam genom ökade insikter om kunderna

Power BI och Microsoft Dynamics CRM är en kraftfull lösning inom Business Intelligence som möjliggör att ni få fler insikter om era kunder. Med dessa insikter kan er försäljningsfunktion bli mer effektiv och top-presterande genom att spåra leads och försäljningsmöjligheter, övervaka kunder. Kort sagt kommer integrationen i slutändan berika hela försäljningsprocessen och öka försäljningsintäkterna.

Kontakta oss redan idag

Medan Power BI är utformat för att göra de svåra sakerna enkla, förstår vi att även enkla uppgifter ibland kräver tid som ni kanske inte har. Om ni behöver hjälp med att få en lösning på plats med det oändliga antalet möjligheter som Power BI erbjuder, kontakta oss. Vi hjälper gärna till så att ni kan utnyttja kraften i Power BI i att samla data och dela nya insikter från finansiell data till försäljningsdata (och mer).