Förändring är det som driver oss framåt

Till sist handlar det om överlevnad och att de som inte är datadrivna slås ut. De flesta företag misslyckas med att ta steg mot att bli mer datadrivna och den största utmaningen är förändringen i kulturen hos de anställda och interna processer mot att bli mer datadriven. Det är inte som många tror, tekniken som är det stora hindret.

Ett datadrivet företag tar beslut baserat på 3 olika nivåer av analys av data (de 2 sistnämnda är avancerad analys):

  • Descriptive analytics (KPIer, historisk data): Vad har hänt?
  • Predictive analytics (mönster/kluster i relationer av KPIer): Vad kommer hända?
  • Prescriptive analytics (ML, AI): Vad ska jag göra?

Idag investeras stora summor pengar på utveckling av Business Intelligence I företagen. Framförallt är det investeringar i lagring och tillgången till data samt system för att modellera och visualisera data, exempelvis MS Power BI, som görs. Men det läggs nästan ingenting på det viktigaste av allt — att skapa en datadriven kultur i företaget.

5 viktiga steg för en datadriven kultur

MANAGEMENT

Management på högsta nivå tydligt har en strategi att bli mer datadrivna

INVOLVERA VERKSAMHETEN

Låt de anställda testa sig fram istället för framtagande av standardiserade rapporter. Återigen, lättillgänglig data är mycket viktigt och man har inte tid att vänta på att IT-avdelningen tar fram efterfrågad data. Inte minst måste man skapa en organisation där verksamhetskunniga och dataanalytiker jobbar tillsammans.

VERKTYG

Systemverktyg som möjliggör att skapa dashboards med visualiseringar och rapporter med lättillgänglig historisk data. De anställda utbildas och coachas till användning av systemet.

FÖRÄNDRING

Change management, dvs strukturera upp hur man arbetar med att öka viljan hos de anställda och organisation att förändras mot ett datadrivet företag.

TILLGÄNGLIGHET

Skapa en stark styrning och lättillgänglig tillgång till data med god kvalitet

Ladda ner vår guide

5 steg till att bli ett mer datadrivet företag