Kick-starta mot att bli en datadriven juristbyrå!

Det nya normalläget för en juristbyrå kommer att se mycket annorlunda ut jämfört med idag. Enligt McKinsey kan exempelvis en juristassistents arbete till 94% automatiseras genom maskininlärning och AI inom 10 år.

Som jurist är man expert på hur man tillämpar lagen, men tar man sig tiden att titta på det som ger insikter om hur byrån presterar och lyckas?

  • Vet du vilken jurist eller vilken typ av kund som bidrar mest till eller försämrar byråns lönsamhet?
  • Vet du vilken marknadskampanj som gav de lönsammaste kunderna?
  • Är dina kunder nöjda?

För att en juristbyrå ska lyckas i den förändring som man står inför och den utveckling som krävs i vad och hur man styr sin verksamhet. Det handlar helt enkelt om att transformera sin byrå mot att bli mer datadriven juristbyrå, dvs en byrå som tar beslut baserat på data och inte på magkänsla.

Att bli en datadriven juristbyrå handlar dock inte så mycket om avancerad analys av data utan mer om att följa upp och ha kontroll på olika variabler (KPIer) som indikerar att man gör rätt saker.

Delta i detta webbinar för att lära dig mer om:

  • Hur du blir en datadriven juristbyrå
  • Hur en dashboard för en juristbyrå kan se ut i Power BI
  • Hur du snabbt och enkelt kan kick-starta mot en datadriva juristfirma

Webinaret presenteras av följande personer från GreatStep Business Intelligence AB:

  • Claes Kindstrand, CEO och Business Analyst
  • Richard Svensson, CDO och Senior Power BI specialist
  • Niklas Ramström, Data Analyst och Power BI specialist

Anmälan till webinar

Information med länk till webinaret skickas ut innan per mail.

Webinar — Kick-starta mot att bli en datadriven Juristbyrå

Onsdag 27 maj, 2020 kl 8.30 – 9.00

GreatStep Business Intelligence AB, hjälper företag att omvandla data till insikter om sin verksamhet och därigenom kunna ta steg mot att bli mer datadrivna. Genom hög kompetens inom Business Intelligence och dess olika delar (dataarkitektur, Power BI, data science, utbildning, Power Platform etc.) samt bred verksamhetskunskap hjälper vi våra kunder att bli mer datadrivna. www.greatstep.se