Trenderna inom dataanalys och visualisering 2021

På grund av COVID-19-pandemin har 2020 inneburit stora förändringar för många organisationer och företag. Krisen har haft stor ekonomisk påverkan och många har varit tvungna att se över och omstrukturera sitt sätt att jobba, inte minst med tanke på alla som flyttat arbetsplatser från kontoret till hemmet.

Enligt en nyligen gjord studie av BI-survey.com dras slutsatsen att de länge hypade ämnena artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) har fått ett minskat fokus under 2020 i samband med COVID-19-pandemin. Istället har företag valt att fokusera mer på grundläggande verksamhetsproblem och förbättring/automatisering av processer i sina BI-lösningar, vilket är ett trendbrott som orsakats av pandemin.

Studien visar att det är inom 3 fokusområden som man kommer finna de viktigaste trenderna under 2021 i utvecklingen av nya och befintliga BI-lösningar:

  • Datakvalitet/masterdatahantering
    En trend som varit högst upp på listan i många år i rad är fokus på datakvalitet, dvs att kunna lita på källdatan
  • Dataidentifiering/visualisering
    En trend som fortsatt är viktig är demokratiseringen av data ut i verksamheten
  • Datadriven kultur
    Denna trend har tagit flera kliv uppåt på vad man tycker är viktigast vid jämförelse mot föregående år.

Enligt GreatStep har utvecklingen av BI-lösningar i vissa branscher helt stannat upp och där det då är svårt att tala om vilka trender som man ser inom området Business Intelligence. Svenska företag och organisationer pratar mycket om att bli datadriven och man söker mycket information hur man ska nå dit, se vår guide 5 enkla steg hur ni blir en mer datadrivna. Vi kan dock hålla med studien att 2020 har mycket handlat om att genom utveckling av ny eller befintlig lösning inom Business Intelligence, och att man försökt lösa problem i verksamheten genom ökad tillgång till data och automatiserade processer.