Nytt partnerskap med Planacy breddar vårt erbjudande inom budgetering, prognos och planering

GreatSteps fokus är att med hjälp av Microsoft Power BI omvandla data till värdefulla insikter för våra kunder. I Planacy har vi funnit det komplement vi sökt för finansiell planering. Planacys sömlösa integrationer till Power BI möjliggör ett mer kontinuerligt och kollaborativt arbete med budget, prognos, planering samt uppföljning, analys och rapportering för våra kunder. 

”Vi ser väldigt positivt på att starta igång samarbetet med Planacy. Deras erbjudande är starkt och mycket värdefullt för organisationer som vill utvecklas till att bli mer datadrivna” säger Tobias Hammarstrand, Founder & Senior Business Consultant på GreatStep. 

”Planacy passar väl in i GreatSteps portfölj och ger våra kunder ett modernt och molnbaserat verktyg som verkligen kan underlätta och effektivisera arbetet med budgetering och planeringen.” förklarar Tobias. 

Under detta annorlunda och speciella år har nyttan och behovet av effektivare budget-, prognos- och planeringsprocesser ökat då fler företag och verksamheter behövt arbeta mer frekvent med den finansiella planeringen. 

”Det är glädjande att ingå partnerskap med GreatStep och att vara en central del av verksamhetens uppbyggnadsresa. Att nya företag med passion för att skapa mer datadrivna verksamheter finner Planacy som den naturliga plattformen att bygga ett starkt kund- och värdeerbjudande kring, ser vi som ett bevis på den ledande position vi intagit på marknaden. Vi välkomnar GreatStep och ser med tillförsikt fram emot att kicka igång partnerskapet” avslutar Jimmy Stenqvist Evegård, VD på Planacy.  

Läs mer om Planacy på under Digitala Plattformar.