Trenderna inom dataanalys och visualisering 2021

På grund av COVID-19-pandemin har 2020 inneburit stora förändringar för många organisationer och företag. Krisen har haft stor ekonomisk påverkan och många har varit tvungna att se över och omstrukturera sitt sätt att jobba, inte minst med tanke på alla som flyttat arbetsplatser från kontoret till hemmet.

Få insikter om dina kunder – integrera Power BI med ditt Dynamics CRM

Med tuffare konkurrens på marknaden, ökad digitalisering och alltmer skiftande förväntningar hos era kunder, gäller det att använda data i ditt Microsoft Dynamics CRM och snabbare få insikter om trender hos era kunder. Ge era säljare möjlighet att få insikter om sin säljpipeline, upptäcka sina mest lovande leads och avslöja sina bästa möjligheter. Då kan […]

Förändring är det som driver oss framåt

Till sist handlar det om överlevnad och att de som inte är datadrivna slås ut. De flesta företag misslyckas med att ta steg mot att bli mer datadrivna och den största utmaningen är förändringen i kulturen hos de anställda och interna processer mot att bli mer datadriven. Det är inte som många tror, tekniken som […]

Datadriven fastighetsmäklare – Vill du bli det redan idag?

Vi märker att vissa branscher är på väg att transformeras mer än andra. Nu märker vi av ytterligare en bransch, nämligen fastighetsmäklarna. Troligen kommer 86% av en fastighetsmäklares arbete idag att vara automatiserat/AI om drygt 10 år enligt Will Robot Take My Job. Det är trendigt att prata Big Data, AI och Machine Learning – […]

Datadriven ekonomiavdelning använder Business Intelligence och inte bara Excel

Fler och fler företag strävar mot att bli mer “datadrivna” och startar projekt inom Business Intelligence (BI). Med datadriven menas att man använder data till att vara underlag för analys och beslut, om att vidta åtgärder eller inte, i sina affärsprocesser istället för att gå på ”magkänsla”. Trots att många företag har strävan mot att […]

Datadrivna företag – morgondagens vinnare

Definitionen på ett datadrivet företag är ”Ett företag som använder data och analys som underlag för sina beslut om att vidta åtgärder eller inte.” Dvs. beslut tas inte baserat på magkänslor utan baserat på analys av data. Kända företag som lyckats att ta steget att bli datadrivna är exempelvis Google, Amazon, Facebook, Procter & Gamble, […]